Районна газета

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року №107 (зі змінами)

Проектом Державного бюджету на 2019 рік передбачено здійснити видатки на агропромислову галузь в обсязі 15,7 млрд. грн., що на 605,4 млн. грн. більше ніж у 2018 році, з них видатки споживання та розвитку вирівнялись та становлять 7,3 млрд. гривень.

 

Державна підтримка передбачена за такими напрямками:

Державна підтримка галузі тваринництва

1) часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура (рибництво);

2) часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих за рахунок банківських кредитів;

3) спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності - надається на безповоротній основі двічі на рік суб’єктам господарювання, які є  юридичними особами і власниками тварин за кожну наявну станом на 1 січня та на 1 липня поточного року ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку корову в розмірі 900 гривень за одну голову.

Терміни подачі документів: до 1 квітня (станом на 1 січня) та до          1жовтня (станом на 1 липня). 

4) спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб , а також набутий шляхом переміщення від інших власників у розмірі до 2500 грн. за вирощування телят до тринадцятимісячного віку.

Документи приймаються протягом бюджетного року до  1 травня, до  1 вересня і до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження.

Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком з  урахуванням віку молодняка;

5) часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, сперми та ембріонів здійснюється на безповоротній основі суб’єктам господарювання, які є  юридичними особами,за закуплені ними племінні (генетичні) ресурси у період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року у розмірі до 50 відсотків вартості (без податку на додану вартість).

6) часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції - надається суб’єктам господарювання на безповоротній основі у розмірі 30 відсотків вартості об’єкта.

7) часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції об’єктів із зберігання та переробки зерна – надається юридичним особам на безповоротній основі у розмірі 30 відсотків вартості (без податку на додану вартість), у тому числі вартості обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією, за завершені у поточному році етапи (черги) будівництва та реконструкції зернофуражних сховищ, елеваторів, механізованих зерноскладів, зерноочисних та зерноочисно-сушильних пунктів, підприємств з виробництва кормових домішок та сумішей (комбікормів), зокрема виробничі та допоміжні споруди, призначені для зберігання зерна; силосу для зерна; будівлі для зберігання зерна; виробничі та адміністративні будівлі; споруди пунктів приймання, зберігання, очистки та відвантаження зерна.

У разі будівництва або реконструкції придбаних об’єктів незавершеного будівництва із зберігання та переробки зерна частковому відшкодуванню підлягає лише вартість будівництва або реконструкції без урахування вартості об’єкта незавершеного будівництва до початку проведення робіт.

Терміни подання у травні, вересні та грудні поточного року, подає відповідно до 1 квітня, до 1 серпня та до 1 листопада Мінагрополітики повідомлення за встановленою формою в електронному та паперовому вигляді.

Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств

Порядок використання коштів, передбачених в державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року №106 (зі змінами).

Фінансова підтримка надається:

1. фермерським господарствам;

2. сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу:

- молочарського, м’ясного напрямів;

- плодово-ягідного, овочевого напрямів.

Фінансова підтримка надається одержувачам за такими напрямами:

1) часткова компенсація вартості насіння (у розмірі не більше 80 000 гривень на одне господарство);

2) часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (у розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10 000 гривень) ;

3) фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для придбання обладнання із зберігання та переробки сільськогосподарської продукції (у розмірі 70 відсотків вартості техніки та обладнання без урахування сум податку на додану вартість, але не більше ніж 3 000 000 гривень на один  сільськогосподарський обслуговуючий кооператив);

4) часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки, обладнання, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників (у розмірі 40 відсотків вартості придбаної техніки та обладнання без урахування податку на додану вартість);

5) здешевлення кредитів (компенсація надається одержувачам за нараховані і сплачені у поточному році (включаючи нараховані за грудень попереднього бюджетного року) відсотки за користування кредитами (не поновлювальними) у розмірі  1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 1 відсотковий пункт).

6) бюджетна субсидія фермерським господарствам (крім новостворених) надається на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) у розмір 12000 гривень але не більше 40000 гривень з розрахунку на одного члена фермерського господарства.

Голові фермерського господарства, вік якого не перевищує 35 років, бюджетна субсидія на одиницю оброблювальних угідь (1 гектар) надається у максимальному обсязі.

Одержувач може скористатися фінансовою підтримкою за напрямами, не більше одного разу протягом бюджетного року.

Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників

Порядок використання коштів, передбачених в державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року №130 (зі змінами).

Прийняти участь мають можливість юридичні особи та фізичні особи - підприємці, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів (за визначенням, наведеним у пункті 2.15 статті 2 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»).

Часткова компенсація надається сільськогосподарським товаровиробникам на безповоротній основі в розмірі:

20 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) - за придбану техніку, обладнання, вагонів та устаткування у 2017 році;

 25 % вартості (без урахування податку на додану вартість) – за придбану техніку, обладнання, вагонів та устаткування починаючи з 1 січня 2018 року.

25 % вартості (без урахування податку на додану вартість) – за закуплені вагони та устаткування починаючи з 1 січня 2019 року.

Компенсація надається за придбану техніку та обладнання, яка входить у Перелік вітчизняної техніки та обладнання для АПК, затверджений комісією Мінеконом розвитку. Перелік розміщений за посиланням: http: //www.minagro.gov.ua/uk/support_apk?nid=24338.

Купівля та отримання компенсації вартості техніки здійснюється через державні банки та банки, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків належить державі.

Техніка та обладнання придбані  за частковою компенсацією вартості, протягом трьох років мають використовуватися за призначенням та не підлягають відчуженню.

Державна підтримка розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградства, садівництва і хмелярства затверджено постановою Кабінетом Міністрів України від 15 липня 2005 р. №587 (зі змінами).

Бюджетні кошти надаються суб'єктам господарювання, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності для компенсації здійснених у поточному бюджетному році витрат (без урахування сум податку на додану вартість) за такими напрямами:

1) придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю (до 80 відсотків здійснених у поточному та попередньому бюджетних роках витрат без урахування сум податку на додану вартістьі;

2) будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем та об’єктів із заморожування плодово-ягідної продукції, придбання ліній товарної обробки плодів, механізмів для проведення технологічних операцій у хмелярстві (ліній та обладнання для гранулювання хмелю), обладнання для сублімаційного висушування фруктів.

Лінії товарної обробки плодів, механізми та техніка, за які надавалась компенсація, протягом трьох років мають використовуватися за призначенням та не підлягають відчуженню.

З більш детальною інформацію щодо державної підтримки агропромислової галузі можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України в розділі підтримка аграріїв за посиланням на електронну адресу: http://minagro.gov.ua/uk/support_apk

За довідками звертатися до управління економічного розвитку територій, архітектури та житлово-комунального господарства Середино-Будської РДА , тел. 7-14-58; з питань ідентифікації тварин до Середино-Будської районної державної лікарні ветеринарної медицини, тел. 7-12-67.