Районна газета

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів,заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2018 році за рахунок коштів  районного бюджету  

Середино-Будська районна державна адміністрація з 22 листопада  2017 року оголошує конкурс програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету. Прийом заявок триватиме до 12 грудня  2017 року включно.

 

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу, затвердженого постановою КМУ від 12.10.2011 року №1049 «Про затвердження  Порядку  проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» та  розпорядження голови Середино-Будської райдержадміністрації від 20.11. 2017 року №373-ОД « Про Порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка».

Метою проведення конкурсу є залучення громадських об’єднань та творчих спілок до вирішення пріоритетних питань Серединобудщини, забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які передбачаються у районному  бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань та творчих спілок.

У конкурсі беруть участь громадські організації та творчі спілки, які є юридичними особами та зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу.

До участі у конкурсі не допускаються громадські організації та творчі спілки, які:

·  перебувають у стані припинення;

·  щодо яких встановлено факт порушення бюджетного

   законодавства у попередньому бюджетному періоді.

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на вирішення завдань районної політики за напрямами:

– соціально-економічний розвиток;

– культурно-просвітницька діяльність;

– патріотичне виховання;

– краєзнавча робота, охорона пам’яток історії та культури;

– аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень;

– допомога соціально незахищеним верствам населення;

– екологічна безпека;

– протидія корупції.

У рамках конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

– проведення «круглих столів», конференцій, семінарів, інших навчальних, інформаційних та масових заходів;

– консультування інститутів громадянського суспільства та посадових осіб районних державних адміністрацій;

– інші види діяльності, необхідні для реалізації пріоритетів конкурсу.

Не можуть бути підтримані проекти, які:

– спрямовані на отримання прибутку;

– спрямовані на підтримку політичних партій;

– не передбачають районного  рівня реалізації.

Громадська організація, творча спілка може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції, які подаються громадськими організаціями та творчими спілками для участі у конкурсі, мають бути складені українською мовою та містити:

1. Заяву про участь у конкурсі (складену за формою, зразок якої оприлюднений на офіційному веб-сайті  Середино-Будської райдержадміністрації у рубриці «Консультування з громадськістю», за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації (творчої спілки), скріпленим її печаткою (у разі наявності);

2. Виписку з ЄДРПОУ;

3. Копію Статуту (Положення) громадської організації (творчої спілки), завірену її печаткою або, у разі відсутності печатки – нотаріально;

4. Копію рішення органу державної податкової служби про внесення громадської організації, творчої спілки до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

5. Копії податкових звітів громадської організації (творчої спілки) за попередні два роки за формою, затвердженою Наказом ДПА України від 31.01.2011 р. № 56;

6. Опис проекту (програми, заходу) та кошторис витрат для його реалізації за формою (зразок оприлюднений на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у рубриці «Консультування  з громадськістю».

7. Листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок, якщо передбачається їх залучення до виконання програми (реалізації проекту, заходу). Листи не потрібно надавати при умові, якщо виконання програм (реалізація проектів, заходів) не передбачає залучення інших інститутів громадянського суспільства;

8. Інформацію про діяльність громадської організації (творчої спілки), в якій зазначається:

– назва організації та організаційно-правова форма (із зазначенням юридичної та фактичної адреси, контактних даних);

– дата створення організації;

– мета та основні напрямки діяльності організації відповідно до Статуту (Положення);

– досвід діяльності (її результати) організації з тематики програми (проекту, заходу);

– досвід виконання програм (проектів, заходів)  упродовж останніх двох років за рахунок бюджетних коштів (інших джерел фінансування);

– матеріально-технічна база (наявність офісу, офісної техніки, інших ресурсів);

– кадрове забезпечення.

УВАГА! На кожному аркуші копій документів (крім заяви про участь, опису програми та кошторису), керівником громадської організації чи творчої спілки здійснюється відповідний запис «Копія вірна», дата подання документів, ПІБ та власний підпис.

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, можуть бути розраховані не більше ніж на три бюджетних роки.

Конкурсна пропозиція подається особисто в друкованому вигляді. Опис проекту подається в друкованому та електронному вигляді.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Конкурсні пропозиції приймаються щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 8.00 год. до 16.30 год. за адресою: Сумська область, м. Середина-Буда, вул. Центральна, буд. 25, каб. 1).

За додатковою інформацією звертатись до  відповідальної  особи  Середино-Будської райдержадміністрації:

Вересоцька Ірина Валеріївна  –  головний спеціаліст  з питань  внутрішньої  політики , зв’язків  з громадськими  організаціями  та засобами  масової інформації апарату Середино-Будської  райдержадміністрації;

Контактний телефон та електронна  адреса: тел.: (05451)7-15-77,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   (у  темі листування вказати: «Конкурс проектів ІГС»).

Конкурсна документація розміщена на офіційному сайті Середино-Будської  районної  державної адміністрації (http://sbd.sm.gov.ua ) у рубриці «Консультування з громадськістю».

Конкурс відбудеться  14 грудня 2017 о 14-00 год. за адресою: Сумська область, м. Середина-Буда, вул. Центральна, буд. 25, каб. 25).

розпорядження голови Середино-Будської районної державної адміністрації від 20.11.2017 № 373-ОД "Про Порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів),  для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з районного бюджету"